Obiective

 • Efectuarea demersurilor necesare la organele competente in vederea asigurarii accesului la un diagnostic precoce, corect si complet, la un tratament optim pentru toti bolnavii cu imunodeficente primare.
 • Informarea bolnavilor cu imunodeficiente primare, a familiilor lor, a instructorilor din invatamant si a populatiei in general cu privire la acest tip de boli prin organizarea de conferinte, editare de publicatii, mediatizare prin radio si TV.
 • Sprijinirea bolnavilor in vederea integrarii lor in procesul de pregatire profesionala si viata sociala
 • Sprijinirea bolnavilor cu imunodeficiente primare prin suportarea costurilor aferente unor analize medicale, unor medicamente sau produse specifice de tehnica medicala.
 • Facilitarea obtinerii unor locuri in tabere de vacanta speciale pentru pacientii cu imunodeficiente primare.
 • Sprijinirea organizarii pacientilor cu imunodeficiente primare in grupuri de suport care sa asigure ajutor psihologic mutual si sustinerea unor interese proprii acestora.
 • Facilitarea comunicarii si asistentei psihologice pentru persoanele cu imunodeficiente primare
 • Sustinerea unor activitati de educatie medicala continua pentru personalul specializat in ingrijirea bolnavilor cu imunodeficinte primare (medici, asistente medicale) prin deplasari la manifestari  stiintifice  de profil, cursuri postuniversitare si alte manifestari cu scop educativ stiintific
 • Sustinerea intereselor bolnavilor cu imunodeficiente primare in fata organelor abilitate ale statului
 • Colectarea de fonduri si atragerea de programe si finantari sub forma de donatii, subventii, contributii, sponsorizari, cotatii pentru prestatii si asistenta , in vederea sustinerii activitatilor asociatiei
 • Stabilirea de contacte si colaborari cu persoane fizice si juridice precum asociatii stintifice si caritabile din domeniul medical, cat si asociatii de pacienti din tara si strainatate, in vederea ajutorarii reciproce prin organizarea unor programe sociale, medicale si de cercetare comune.